Przejdź do treści

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Dbając o Państwa dane osobowe i w oparciu o wewnętrzne procedury, w związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 r. RODO*, prowadzimy weryfikację wyrażonych przez Państwo zgód. Pragniemy spełnić względem Państwa ponowny obowiązek informacyjny (jaki miał już miejsce w przeszłości) i prosimy o reakcję, jeśli uważają Państwo, że Ich dane osobowe nie powinny być przez nas używane.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest SKK Polonia Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie adres: ul. Konwiktorska 6 lok. 205, 00-206 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000531775, numer NIP: 5252601351, REGON: 147485963, działająca w formule non-profit, będąca organizacją pozarządową, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o nr. licencji: PZKOSZ 664/15.
 3. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta, oraz w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 4. Nie przechowujemy Państwa danych dłużej, niż to niezbędne do wykonania zawartych z Państwem umów, w tym realizacji zamówień (a także prowadzenia kont użytkowników, jeśli dokonali Państwo rejestracji), a także informowania o naszej działalności, w tym reklamy oferowanych przez nas towarów i usług, o ile obowiązek dłuższego przechowywania nie wynika z przepisów prawa (w szczególności prawa podatkowego i regulacji z zakresu rachunkowości). W zakresie, w jakim dane przetwarzamy w oparciu o realizację naszych uzasadnionych celów, zaprzestajemy takiego przetwarzania po uwzględnieniu wniesionego sprzeciwu. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody zaprzestajemy takiego przetwarzania po jej wycofaniu.
 5. Zapewniamy realizację pełni przysługujących Państwu uprawnień z zakresu ochrony danych osobowych, w tym żądania dostępu do danych, ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Państwu także możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Prawo do wycofania zgody: W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Państwu ponadto prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania do chwili wycofania zgody). Prawo do wniesienia sprzeciwu: W odniesieniu do przetwarzania danych opartego na realizacji naszych uzasadnionych celów przysługuje Państwu ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W żadnym razie nie będziemy wykorzystywać Państwa danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na Państwa sytuację prawną.
 6. Usługodawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca informuje że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 7. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
  – Weryfikacji danych lub korekty zamówienia można dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail
  do Usługodawcy za pomocą formularza kontaktowego nie później niż 48 godzin przed rozpoczęciem wydarzenia.
 1. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania Zamówienia przez Usługodawcę drugiej stronie :
  – Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie zamówienia następują przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
  – Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie zamówienia następują przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.
  – Zamówienie jest dodatkowo utrwalone i zabezpieczone w systemie teleinformatycznym Usługodawcy
  oraz udostępniane na każde żądanie Klienta.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).